Blokujący wywóz drewna utworzyli na drodze leśnej dwie zapory z rozwieszonych w poprzek drogi bannerów z hasłem „Ta wycinka jest nielegalna. Cała Puszcza parkiem narodowym”.

"Gazeta Wyborcza" informuje, że aktywiści ponawiają apel o powołanie specjalnej komisji ds. bezpieczeństwa publicznego na terenie Puszczy Białowieskiej z udziałem ekspertów wszystkich zainteresowanych stron.

– Pod pretekstem bezpieczeństwa wycinane i wywożone są drzewa z najstarszych fragmentów Puszczy. Tymczasem drzewa, które stwarzają realne zagrożenie, często są pozostawiane. Dlatego aktywiści z całej Europy przyjechali zaprotestować przeciwko niszczeniu naszego wspólnego dziedzictwa i domagać się jego ochrony, a także utworzenia specjalnej komisji ds. bezpieczeństwa na terenie Puszczy – mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Więcej >>>

Źródło: Gazeta Wyborcza