Dzięki udziałowi w konkursie 18 proc. z nich uruchomiło nowe zakłady produkcyjne, a 57% udoskonaliło technologię. Wielu z nich udało się nawiązać kontakty handlowe, które zakończyły się podpisaniem umów sprzedaży rozwiązań technologicznych zagranicznym partnerom.

W trakcie dwóch edycji funkcjonowania projektu GreenEvo-Akcelerator zielonych Technologii, spośród 95 zgłoszonych rozwiązań, udało się wyselekcjonować 30 sprawdzonych w Polsce zielonych technologii. Pomagają one m.in. zmniejszać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej czy gospodarki wodnej. Laureaci konkursu Ministerstwa Środowiska mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na całym świecie. Wzięli udział w około 30 wyjazdach na misje handlowe oraz targi środowiskowe i spotkania biznesowe, m.in. w Chinach, Indiach, Kazachstanie, Wietnamie, Armenii, Azerbejdżanie, Rosji, we Francji, Norwegii, Algierii, Chorwacji, na Ukrainie i Białorusi.

Niezależnie od misji handlowych, firmy organizowały też samodzielne wyjazdy-delegacje w związku z rozmowami handlowymi i projektami wdrożeniowymi. Udział w projekcie przełożył się także na wyniki finansowe firm. Średni wzrost ich obrotów przez okres udziału w Akceleratorze wyniósł 31,23%, 50% firm zwiększyło zatrudnienie. W okresie udziału w projekcie zatrudniły one łącznie 62 nowych pracowników zajmujących się promocją, sprzedażą i wdrażaniem technologii.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 10 lutego 2012 r.