Pogorszyły się warunki pracy w firmach zajmujących się usuwaniem azbestu z budynków.
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ubiegłym roku 1/5 pracodawców nie zgłaszała robót związanych z usuwaniem wyrobów azbestowo-cementowych do nadzoru budowlanego i inspekcji pracy. 40 proc. firm nie oznakowało strefy zagrożenia pyleniem. Co czwarty kontrolowany zakład dopuszczał pracowników do pracy bez badań profilaktycznych (wzrost o 60 proc. w porównaniu z 2007 r.) oraz nie poddawał ich szkoleniu z zakresu BHP (wzrost o 79 proc.). Z danych Głównego Inspektoratu Pracy wynika, że w latach 1990–2008 udział wszystkich chorób spowodowanych kontaktem z azbestem wzrósł prawie 8-krotnie (w stosunku do ogólnej liczby chorób zawodowych).
Dziennik Gazeta Prawna, 18 września 2009 r., Łukasz Guza