Gołdap i Kowale Oleckie połączyła nowa droga

Podczas konferencji zamykającej projekt "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie" przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowali realizację tej kluczowej dla subregionu inwestycji. Jedną z największych barier dla rozwoju tego regionu są ograniczenia komunikacyjne, dlatego dzięki takim inwestycjom ściana wschodnia staje się atrakcyjna nie tylko dla turystów, ale także dla inwestorów.

Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Wartość tego projektu wyniosła 11,5 mln euro, z czego 10 mln pochodziło ze środków unijnych. Zmodernizowana droga krajowa 65 poprawi połączenie drogowe z Obwodem Kaliningradzkim, a wraz z istniejącą obwodnicą Gołdapi utworzy ponad 20 kilometrowy odcinek drogi. Dzięki tej inwestycji udało się przebudować i wzmocnić nawierzchnię drogi na długości 15,6 km, poszerzyć jezdnię, przebudować skrzyżowania, wybudować zatoki autobusowe i chodniki, wyregulować odwodnienie drogi oraz zainstalować nowe punkty oświetleniowe.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.uw.olsztyn.pl, stan z dnia 12 września 2014 r.

Data publikacji: 12 września 2014 r.