GMO w żywieniu zwierząt jeszcze nie teraz

Trwa 17. Posiedzenie Sejmu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o paszach było jednym z punktów porządku obrad. Projekt przesuwa z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2017 r. termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz GMO przeznaczonych do użytku paszowego.

Zdaniem wnioskodawców zmiana ta pozwoli na wnikliwą analizę wyników badań polskich instytutów badawczych nad bezpieczeństwem wykorzystywania takich pasz i przeprowadzenie dodatkowych badań dotyczących skutków stosowania pasz GMO. W opinii autorów projektu nowelizacja jest też podyktowana dbałością o konkurencyjność polskich producentów rolnych.

Projekt wpłynął do Sejmu 27 kwietnia br. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu oraz niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania – zostaną one rozpatrzone w bloku głosowań.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.