GMM i GMO według rządu

Polskie stanowisko w sprawie GMO jest sceptyczne. Zgodnie z polityką rządu, Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO - zostało to zapisane w ramowym stanowisku rządu RP w sprawie GMO z 2008 r.

Obecnie prawo unijne nie przewiduje stanowczego „nie dla GMO”, aczkolwiek daje możliwość stosowania tzw. wyłączeń, jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie ludzi i zwierząt, bądź środowisko naturalne - z tej możliwości korzysta obecnie polskie ministerstwo rolnictwa. Ministerstwo wprowadzi rozporządzenie zakazujące upraw kukurydzy genetycznie modyfikowanej na terenie całej Polski (kukurydza MON 810) - projekt 15 marca skierowany został do konsultacji społecznych.

Nie są to jedyne działania podejmowane przez rząd. Ministerstwo środowiska przygotowało i przekazało na początku kwietnia do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczącej organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt dotyczy kwestii technicznych w zakresie zamkniętego użycia GMM i GMO, czyli postępowania z mikroorganizmami i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w systemach zamkniętych np. w laboratoriach, szklarniach itp., głównie w trakcie badań naukowych.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące GMO w Polsce nie regulują wszystkich kwestii z nim związanych, a regulowanych obecnym prawem UE, np. sposobu prowadzenia i rejestracji upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych czy kontroli takich upraw. Kwestia GMO w Polsce wymaga nowych przepisów, m.in. z konieczności dostosowania do aktualnych unijnych uregulowań i konieczności nadążania za szybkim postępem technologicznym w tym zakresie.

Rząd zapowiada, że w Polsce powstanie też dodatkowa (dla projektów ministerstw środowiska i rolnictwa), „duża” ustawa o GMO, która będzie regulowała kwestie m.in. wyłączenia kraju spod upraw GMO.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 10 kwietnia 2012 r.