W dniu 10 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji, podczas którego członkom nominacje wręczył, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak.

Komisja działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Na Przewodniczącego Komisji został powołany prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.

Źródło: www.gunb.gov.pl