GIS DAY 2012

W dniach 12-13 listopada 2012 r. trwały obchody GISday w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniami w stolicy oraz Krakowie objął Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. Obchody światowego Dnia GIS zorganizowano także m.in. w Krakowie, Wrocławiu, czy Toruniu.

W programie znalazły się sesje referatowe, warsztaty i pokazy. Zaprezentowano szerokie możliwości wykorzystywania narzędzi geoinformatycznych w badaniach naukowych oraz w rozwiązaniach usprawniających codzienne życie i pracę. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wystawił także swoje stoisko z infokioskiem GEOPORTALU, a pracownicy urzędu udzielali odpowiedzi wszystkim osobom zainteresowanym funkcjonowaniem systemu. Przy stoisku GUGiK można było również uzyskać informacje na temat realizowanych przez urząd projektów: Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT), Geoportal 2, Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami i Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju TERYT 2.

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 20 listopada 2012 r.

Data publikacji: 20 listopada 2012 r.