GEKON - 400 mln zł na rozwój technologii proekologicznych

„Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON” to najnowszy program polskiego rządu, mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Właśnie ruszył pierwszy konkurs w ramach programu. Jego budżet wynosi 280 mln zł.

To pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie, które sfinansuje ekologiczne projekty - od momentu powstania koncepcji do wdrożenia. Łącznie na realizację programu przeznaczono 400 mln złotych.

W ramach GEKON o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w 5 obszarach:

- środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,

- efektywność energetyczna i magazynowanie energii,

- ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,

- pozyskiwanie energii z czystych źródeł,

- nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, w tym: na fazę badawczo-rozwojową - 120 mln zł, na fazę wdrożeniową - 160 mln zł. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w przyszłym roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: www.program-gekon.pl

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 24 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 24 stycznia 2013 r.