Pytanie
Gdzie powinny być realizowane zabiegi pielęgniarskie (zastrzyki) zlecone przez lekarza POZ lub specjalistę w przypadku objęcia pacjenta podstawową opieką zdrowotną przez oddzielne podmioty?
Opieka ta sprawowana jest osobno przez lekarza POZ i pielęgniarkę POZ.
Czy będzie to gabinet zabiegowy lekarza POZ, czy gabinet pielęgniarki POZ?
Czy lekarz POZ spełniający opiekę tylko z zakresu szczepień musi w gabinecie zabiegowym zatrudniać pielęgniarkę, jeśli sam wykonuje szczepienia bądź inne zabiegi pozostające w zakresie jego posiadanych uprawnień?