Pytanie
Prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza, KPiR, VAT, podatek liniowy. Firma transportowa, z siedzibą w Polsce (nie posiada oddziałów w innych krajach) świadczy usługi na terenie UE, przede wszystkim wykonuje zlecenia od niemieckiego kontrahenta (transport na terenie całej UE), nie wykonuje usług na terenie Polski. Zatrudnia kierowców (obywateli Polski), posiada własne środki transportu. Kierowcy mają wpisane w umowach o pracę miejsce wykonywania pracy: teren RP oraz UE. W trakcie roku najczęściej weekendy, święta i urlopy spędzają w Polsce (tutaj mają miejsce stałego pobytu), w pozostałym czasie są w pracy na terenie UE.
W którym kraju należy odprowadzać podatek dochodowy od wynagrodzeń ww. kierowców?
W którym kraju należy opłacać składki ZUS od wynagrodzeń ww. kierowców?
Czy przysługują im diety z tytułu podróży służbowych?