GDDKiA wypowiedziała kontrakty z Alpine Bau

Dwa kontrakty drogowe realizowane dotychczas przez firmę Alpine Bau zostaną dokończone przez innych wykonawców. Firma przestała wywiązywać się z zapisów umów podpisanych z GDDKiA, zatem Dyrekcja wypowiedziała spółce umowy na realizację budowy drogi krajowej nr 16 od Biskupca do Borek Wielkich i drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odc. Kaczkowo-Korzeńsko.

Inwestycje zostaną dokończone przez nowe podmioty wybrane w drodze postępowania przetargowego. Uwzględniając obecne zaawansowanie prac na budowie oraz czas konieczny na wyłonienie nowego wykonawcy, GDDKiA szacuje, że ponad 8-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 16 powinien zostać oddany do ruchu do końca października tego roku. Wcześniej, bo już w tegoroczne wakacje, zostanie udostępniona dla ruchu prawie 9-kilometrowa obwodnica Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36, realizowana w ramach kontraktu na budowę S5. Najpóźniej, bo w przyszłoroczne wakacje, zostanie udostępniony odcinek S5.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 24 czerwca 2013 r.