GDDKiA wypłaciła poszkodowanym podwykonawcom ponad pół miliarda złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaciła ponad pół miliarda złotych dostawcom i usługodawcom, którzy nie otrzymali należnych wynagrodzeń od wykonawców robót budowlanych, zleconych przez GDDKiA.

Od momentu wejścia w życie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, czyli od 3 sierpnia 2012 r., GDDKiA dokonuje wypłat należności za wykonaną pracę przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani przez generalnych wykonawców. W sumie usługodawcy i dostawcy, po spełnieniu warunków określonych w ustawie, otrzymali od GDDKiA kwotę ponad 64 mln złotych.

Ponadto, w ramach solidarnej odpowiedzialności określonej w art. 6471 kodeksu cywilnego, od 1 stycznia 2011 r. GDDKIA wypłaciła podwykonawcom robót budowlanych kwotę ponad 466 mln zł. W sumie podwykonawcy otrzymali już od GDDKiA ponad 530 mln złotych.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 14 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 14 stycznia 2013 r.