GDDKiA ogłosiła 5 przetargów na budowę dróg ekspresowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 oraz trzech odcinków drogi S7.

Ogłoszenie postępowań było możliwe dzięki decyzji Rady Ministrów, która na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zatwierdziła do realizacji załącznik nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Decyzja ta otworzyła możliwość ogłoszenia przetargów na budowę ponad 700 km dróg ekspresowych o wartości przekraczającej 35 mld złotych.

Odcinki, na które ogłoszono postepowania przetargowe to:

S3 Sulechów - Legnica odc. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego (11,7 km)

S3 Sulechów - Legnica odc. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza (6,4 km)

S7 Warszawa - Gdańsk odc. Nidzica Płn. - w. Nidzica Płd. (9,1 km)

S7 Warszawa - Gdańsk odc. Nidzica Płd. – Napierki (13.6 km)

S7 Warszawa - Kraków odc. Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr.woj. świętokrzyskiego (20.1 km).

Do końca czerwca br. GDDKiA ogłosi w sumie 18 przetargów na budowę kolejnych ok. 250 km dróg ekspresowych. Zgodnie z planem, tylko w tym roku zostaną ogłoszone postępowania na budowę, lub projektowanie i budowę ponad 700 km nowych dróg szybkiego ruchu.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.