Przedsiębiorstwa średnie i duże, czyli zatrudniające 50 i więcej pracowników, osiągnęły w 1. kwartale 2014 r. wyniki lepsze niż rok wcześniej, ale ten wzrost pokazuje, że ciągle jesteśmy w fazie przejściowej między osłabieniem a dobrą koniunkturą gospodarczą. Przychody firm z całokształtu działalności wzrosły bowiem jedynie o 2,7 proc., przy wzroście kosztów o 2,1 proc. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw w 1. kwartale 2014 r. przynoszą jednak kilka ważnych informacji.

W strukturze kosztów wg rodzaju znacznie szybciej rosły koszty wynagrodzeń (a także koszty usług obcych) niż pozostałe koszty.
Potwierdza to wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w całym 1. kwartale wynagrodzenia wzrosły o 4,2 proc., czyli 2-krotnie szybciej niż koszty ogółem.

Relatywnie niskiej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży towarzyszyło stałe monitorowanie kosztów ogółem, w efekcie czego zwiększył się odsetek firm, które 1. kwartał zakończyły dodatnim wynikiem finansowy.

Ciągle jednak prawie 1/3 firm (32,4 proc.) miała po 3. pierwszych miesiącach br. straty. Jednocześnie zysk netto przypadający na 1 przedsiębiorstwo, które zakończyło 1. kwartał 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym był (nominalnie) o 100 tys. zł niższy niż 1. kwartale 2013 r.
Czyli mamy dzisiaj więcej firm, które nie ponoszą strat, ale średni wynik finansowy netto przypadający na każde to przedsiębiorstwo jest o 3,5 proc. niższy niż w roku poprzednim - ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztofek z Konfederacji Lewiatan.