"Sondażem będą objęte zarówno firmy, które zgłosiły do PIP przedłużony okres rozliczeniowy (do końca września było ich 1134), jak i te, które nie wprowadziły tego rozwiązania (ok. 1000 podmiotów). Odpowiedzi mają udzielać nie tylko przedsiębiorcy, lecz także ich podwładni.

Zobacz także: Firmy nie nadużywają elastycznego czasu pracy

Sondaż będzie przeprowadzał Instytut Badań Strukturalnych. Jego rezultaty mają być zaprezentowane w grudniu. Obecnie nad ostatecznym kształtem pytań pracuje w resorcie gospodarki zespół ds. wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy. Wyniki badania mają dać odpowiedź, czy obowiązujące od sierpnia ubiegłego roku przepisy wpłynęły na wzrost gospodarczy i konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Na podstawie zebranych informacji mają być także sformułowane rekomendacje dotyczące zmian przepisów o czasie pracy.

Zdaniem przedsiębiorców ankieta obejmuje zbyt szeroki obszar zagadnień związanych z organizacją, rozliczaniem czasu pracy i znajomością przepisów nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach UE".

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna