Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
- Do 30 października br. trwa nabór wniosków w poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie innowacji”. Wsparcie skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, należących do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej. Jest o co walczyć, bo firmy mogą zdobyć nawet 7 mln zł na tworzenie innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Łącznie do rozdysponowania w tegorocznym konkursie jest 80 mln zł. 
- To jednak nie jedyna szansa dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na podniesienie swojej innowacyjności i konkurencyjności. Kolejną z nich daje działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – mechanizm pozwalający wykorzystać wzornictwo przemysłowe we wdrażaniu nowych produktów i usług na rynek. Przewidziano tu dwuetapowe wsparcie – do 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji, co do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie oraz do 3 mln zł ich wdrożenie. Konkurs, który potrwa od 20 października do 30 grudnia br. dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Do rozdania w nim jest 5 mln zł. 
- W POPW nabiera tempa również działanie 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, skierowane do ludzi młodych, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go prowadzić w Polsce Wschodniej. Realizatorami „Platform startowych” będą wybrane w drodze konkursu ośrodki innowacji z makroregionu, które zapewnią przyszłym przedsiębiorcom specjalistyczne usługi dotyczące rozwoju pomysłu i uruchomienia własnej firmy. Konkurs ten ogłoszony zostanie 29 września br., zaś nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 października do 27 listopada. Pula konkursu to 25 mln zł.
 
 
Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 
- Jeszcze w tym roku – 30 grudnia – planowane jest uruchomienie konkursu w działaniu 2.1. „Infrastruktura drogowa”, którego celem jest zwiększenie dostępności miast wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. O dofinansowanie projektów ubiegać się będą mogły miasta wojewódzkie, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowane na obszarze funkcjonalnym lub obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie, jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa. Konkurs ogłoszony zostanie 30 września br. Jego budżet to nieco ponad 1 mld zł. 
Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wszystkich wymienionych działań przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Instytucja Pośrednicząca dla dwóch priorytetów POPW: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. 
Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Polska Wschodnia dostępne są na stronie internetowej www.polskawschodnia.gov.pl  w zakładce „Skorzystaj”.