Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w styczniu, mimo lekkiej poprawy w stosunku do grudnia 2010 r., oceniany jest nadal negatywnie – podał GUS.
W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15 wobec minus 20 w grudniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28 proc. (w grudniu odpowiednio 10 proc. i 30 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Firmy odnotowują dalsze ograniczenie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Prognozy w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć mniej pesymistyczne niż w grudniu. Przedsiębiorstwa niekorzystnie i gorzej niż w grudniu oceniają bieżącą sytuację finansową. Przewidywania w tym zakresie są jednak mniej pesymistyczne.
Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 21 stycznia 2011 r.
Data publikacji: 24 stycznia 2011 r.