Najczęstszym sposobem weryfikacji jest wywiad wśród znajomych firm. Po tę metodę sięga ponad dwie trzecie ankietowanych (70 proc.). W największym stopniu jest to domena firm budowlanych, e-commerce, transportowych oraz produkcyjno-przetwórczych. Na drugim miejscu znalazło się sprawdzanie kontrahenta w bazach biur informacji gospodarczej – 59 proc. Prawie co trzeci badany (32 proc.) prosi też przyszłego kontrahenta o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi. 
– Warto tu zwrócić uwagę, że wśród badanych mamy do czynienia z deklaracją stosunkowo wysokiego wykorzystania bazy BIG. Ma to swoje uzasadnienie. Firmy te często posiadają nienajlepsze doświadczenia w kontaktach z partnerami biznesowymi. Tym samym mają wyższą świadomość konieczności budowania możliwie najszerszej wiedzy na temat kooperantów, od których współzależy powodzenie ich biznesu – mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.