Budowa tej obwodnicy rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. i miała potrwać 15 miesięcy. Obecnie – pomimo upływu ponad połowy czasu na realizację kontraktu – wykonawca wykonał 16 proc. prac.

GDDKiA, która jeszcze w maju br. wezwała koncern FCC do nadrobienia zaległości, cały czas oczekuje od wykonawcy wywiązania się z tego obowiązku. Jeśli dotychczasowy wykonawca nie zrealizuje jednak koniecznych prac, budowę dokończy inny wykonawca, wybrany w przetargu.

Źródło: www.gddkia.gov.pl,