Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii

Od 24 do 28 czerwca, podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe i władze lokalne prezentują swoje działania na rzecz promowania zrównoważonej energii.

Z okazji obchodów Tygodnia Zrównoważonej Energii w UE organizowanych jest wiele imprez. Na przykład w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica organizuje szereg wykładów, prezentacji laboratoriów i pokazów, których przewodnim tematem są zagadnienia odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz efektywności energetycznej.

W Irlandii jednym z 6 wydarzeń Tygodnia jest inauguracja kampanii Think Energy, która ma zachęcić pracowników Rady Miasta Dublina do większych oszczędności energii elektrycznej i zmniejszenia jej zużycia w urzędach.

W Brukseli nagrodami uhonorowane zostaną innowacyjne inicjatywy w dziedzinie zrównoważonej energii. Na liście kandydatów do tego wyróżnienia znajduje się brytyjska spółka Bristol Power Co-op , która jest własnością jej członków i jest przez nich kierowana. Członkowie mogą bezpłatnie korzystać z instalacji słonecznych i energii elektrycznej, a nadwyżki w tym zakresie przeznaczane są na pokrycie kosztów rozbudowy instalacji.

Również w Brukseli odbędzie się szereg konferencji poświęconych takim tematom, jak magazynowanie energii, źródła finansowania zrównoważonej energii, inteligentne systemy pomiarowe i paliwa alternatywne.

UE ma ambitne cele w zakresie energii do roku 2020, które zostały wyznaczone w ramach strategii na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zgodnie z nimi w ciągu 7 następnych lat emisje gazów cieplarnianych powinny być o co najmniej 20 proc. niższe od poziomów z roku 1990, 20 proc. zużywanej energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii i o 20 proc. powinna wzrosnąć efektywność energetyczna.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.ec.europa.eu, stan z dnia 25 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 25 czerwca 2013 r.