Europejczycy żądają skuteczniejszej unijnej polityki w zakresie jakości powietrza

Europejczycy nie są zadowoleni ani z jakości powietrza, ani z działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia trujących emisji – wynika z sondażu Eurobarometru. W tym roku Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu polityki w zakresie jakości powietrza, ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie sposobów poprawy jakości wdychanego przez nas powietrza.

Według najnowszych badań większość (56 proc.) Europejczyków uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat jakość powietrza uległa pogorszeniu.

Uczestników sondażu zapytano, czy wiedzą o istnieniu unijnych norm jakości powietrza i krajowych pułapów emisji, a spośród osób, które znały oba instrumenty (25 proc. w obu przypadkach), ponad połowa (58 proc i 51 proc.) była zdania, że powinny one zostać wzmocnione. Wyniki zostaną wykorzystane do prowadzonego obecnie przez Komisję przeglądu unijnej polityki w zakresie jakości powietrza, którego zakończenie jest planowane na drugą połowę 2013 r. Szczególny nacisk położony zostanie na poszukiwanie sposobów poprawy jakości wdychanego przez nas powietrza.

Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, kilka norm jakości powietrza jest nadal w znacznym stopniu przekraczanych na najgęściej zaludnionych obszarach UE, zwłaszcza pod względem takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon w warstwie przyziemnej i dwutlenek azotu.

Badanie Eurobarometru dotyczące jakości powietrza, w którym ponad 25 000 obywateli UE ze wszystkich państw członkowskich było proszonych o odpowiedź na pytania na temat jakości powietrza, zostało przeprowadzone jesienią 2012 r. Pełne wyniki badania Eurobarometru znajdują się na stronie: ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.chronmyklimat.pl, stan z dnia 17 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2013 r.