Europejczycy troszczą się o środowisko naturalne

Mimo kryzysu gospodarczego troska Europejczyków o środowisko naturalne nie zmalała - tak wynika z opublikowanego właśnie badania Eurobarometru.

Przeważająca większość, bo 95 proc. spośród 28 tys. respondentów zadeklarowała, że ochrona środowiska jest dla niej ważna i wiele osób jest zdania, że można zrobić więcej.

Znacząca większość obywateli podziela pogląd, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych (79 proc.) i ochrona środowiska (74 proc.) mogą pobudzać wzrost gospodarczy, a 77 proc. jest przekonanych, że problemy związane ze środowiskiem mają bezpośrednie przełożenie na ich życie codzienne. Najczęstszym powodem do niepokoju jest zanieczyszczenie powietrza (56 proc.) i wody (50 proc.), jak również wytwarzanie odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

Jeszcze więcej obywateli niż w ostatnim badaniu z 2011 r. (75 proc.) deklaruje gotowość do kupowania produktów przyjaznych dla środowiska, mimo że trzeba za nie nieco drożej płacić. Zdecydowana większość (93 proc.) uważa, że sprawcy znacznych zanieczyszczeń powinni naprawiać szkody, jakie powodują w środowisku. Za najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów ochrony środowiska uchodzi zwiększenie kar dla ich sprawców.

Znaczna większość respondentów uważa, że można zrobić więcej, by chronić środowisko. Zdaniem 77 proc. duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało; 70 proc. ma podobną opinię o rządzie swego kraju. Natomiast 65 proc. uważa, że sami obywatele mogą bardziej się starać. Dla obywateli dbających o ochronę środowiska najważniejsze są: sortowanie odpadów do recyklingu (54 proc.), ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego (39 proc.) i korzystanie z transportu publicznego (39 proc.).

Badanie Eurobarometru można znaleźć pod adresem: www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.europa.eu, stan z dnia 9 września 2014 r.

Data publikacji: 9 września 2014 r.