Organizatorzy spotkania konsultacyjnego z samorządami - wiceminister Tomasz Żuchowski i główny inspektor nadzoru budowlanego Jacek Szer przypominali, że rolą samorządu zawodowego jest rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i dbanie o standard etyczny członków izb. Dyskutowano o założeniach nowej ustawy regulującej funkcjonowanie samorządów zawodowych, która będzie funkcjonować po wejściu w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Wiceminister T. Żuchowski zachęcał też do wyrażania opinii na ile samorząd potrzebuje wzmocnienia ustawowego, a na ile i w jakich obszarach może jeszcze wykorzystać potencjał obowiązujących regulacji.

Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez MIB, kładzie duży nacisk na odpowiedzialność zawodową. Proponowane zapisy mają wzmocnić pozycję osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym. Spotkanie w MIB to kontynuacja pogłębionych konsultacji projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w których aktywnie wzięły udział samorządy zawodowe. Spotkanie to wpisuje się także w działania zainicjowanej przez środowisko budowlane akcji "Chcemy uczciwego budownictwa". W tym roku, podczas konferencji zorganizowanej w ramach jubileuszu samorządu zawodowego inżynierów szeroko dyskutowano o etyce zawodowej w budownictwie.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 16.05.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami