Tymczasem PGE utrzymuje, że projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest realizowany zgodnie z harmonogramem, bez żadnych zakłóceń. Pierwsza polska elektrownia jądrowa będzie miała moc 3 tys. MW, a szacowany koszty jej budowy waha się w przedziale 40-55 mld zł. Poza PGE także koncerny KGHM i Tauron rozważają możliwość powołania do życia podmiotu, który byłby odpowiedzialny za budowę elektrowni atomowej w Polsce. Szczegółowe informacje na temat tych planów nie są jednak jeszcze znane. Dla Tauronu projekt ten byłby szansą na dywersyfikację energetyczną oraz zwiększenie potencjału,