W dniach 29-30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się Konferencja Offshore - „Rozwój Regionów Nadmorskich”.

Na temat przyszłości morskiej energetyki wiatrowej debatowali przedstawiciele rządu, z szefem resortu środowiska Maciejem Grabowskim na czele, oraz przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych i przedstawiciele branży offshore z kraju i zagranicy.

Pomimo, że zaproszeni goście zwracali uwagę na liczne korzyści płynące z inwestycji związanej z budową farm wiatrowych dla przemysłu polskiego, a przede wszystkim dla regionów nadmorskich, dyskusję zdominowały mniej optymistyczne wizje na temat morskich farm wiatrowych.

Wojciech Centarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zwrócił uwagę, że jedną z największych przeszkód jest brak stabilnego systemu wsparcia technologii morskich farm wiatrowych, który gwarantowałby wieloletni rozwój tej technologii w powiązaniu z rozwojem przemysłu morskiego. Niedopasowanie procedowanej właśnie ustawy o odnawialnych źródłach energii do realiów w jakich funkcjonuje morska energetyka wiatrowa jest tym, co wzbudza największy niepokój w branży energetyki wiatrowej, wyjaśnił Centarski.

Podobnego zdania był Grzegorz Szulc, dyrektor zarządzający w CLIMAX Portable Machine Tools Sp. z o. o., który zaalarmował - Mam wrażenie, że drepczemy w miejscu. Wszyscy w Europie Zachodniej zastanawiają się jak, a my wciąż zastanawiamy się czy. Najwyższy czas się obudzić.


(www.gospodarkamorska.pl)