III edycja Forum Technologii – IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r. w Czeladzi.

Dwudniowe Forum składało się będzie z części konferencyjnej połączonej z prezentacją firm oraz z uroczystą kolacją. Zaplanowane zostało także zwiedzanie Elektrociepłowni w Będzinie. Forum tworzone jest z myślą o rozwoju branży i od pierwszej edycji stawia przed organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku od urzędów, regulatorów poprzez producentów, dostawców technologii – po jej odbiorców – zakłady energetyczne i ciepłownicze.

W trakcie organizowanego Forum Technologii – IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie – III edycja zaproszeni eksperci skupią się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za ograniczanie emisji przemysłowych, w tym takich zagadnieniach, jak:
•Wyzwania dla sektora energetyki w świetle rosnących wymagań środowiskowych w zakresie emisji przemysłowych
•Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw
•Dyrektywa MCP – wyzwania dla średnich obiektów energetycznego spalania w Polsce
•Dyrektywa NEC w sprawie redukcji krajowych emisji
•Techniczne i ekonomiczne możliwości dostosowania się do wymagań BAT w polskiej rzeczywistości
•Konkluzje BAT w kontekście wskaźników efektywności energetycznej
•Wyzwania w zakresie emisji i uwolnień rtęci do środowiska w kontekście konwencji rtęciowej oraz konkluzji BAT
•Szanse i możliwości pozyskania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze ochrony środowiska w nowej perspektywie finansowej UE
•Identyfikacja stanu środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb raportu początkowego

a także:
•Dostępne techniki i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Zarejestruj się na stronie organizatora forum>>>