W debacie udział wzięli: Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami; Małgorzata Wierzbicka, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Monika Milwicz, wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; Andrzej Szcześniak, ekspert ds. rynku paliw i energii; debatę prowadzili
 Dominika Kulczyk
 i Jeremi Jędrzejkowski.

– Postrzeganie ochrony środowiska jako utrudnienia jest błędem. Trzeba na nią spojrzeć przez pryzmat gospodarki i zdrowia obywateli – uważa Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
I wskazuje, że troszcząc się o środowisko, możemy się też zatroszczyć o własne portfele, rozwijając rozproszone źródła energii i promując efektywność energetyczną. – To także potężny rynek pracy – mówi Skucha.

Uczestnicy debaty starali się ocenić skutki środowiskowe wykorzystania dotacji z lat 2007–2013. Zdaniem Małgorzaty Wierzbickiej, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIR), środki spożytkowano dobrze także z punktu widzenia środowiska.

Więcej szczegółów na temat przeprowadzonej debaty przeczytasz w serwisie Rzeczpospolita>>>>