"Przepisy wprowadzające e-zwolnienia mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Medycy jednak obowiązek ich wystawiania będą mieli dopiero od 2018 r., a firmy rozliczające co najmniej sześciu zatrudnionych muszą się podłączyć do nowego systemu do końca roku. Tak przynajmniej wynika z przyjętego przez rząd 30 września projektu nowelizacji ustawy zasiłkowej. Z informacji, do których dotarła „Rz", wynika jednak, że ustawa wejdzie w życie pół roku później – 1 lipca 2015 r.

Zob acz także: MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

Zbędne obowiązki

Bez względu na to, kiedy 
e-zwolnienia rzeczywiście zaczną obowiązywać, trzyletni okres przejściowy zapowiada się nieciekawie. Okazuje się, że płatnicy będą najbardziej „poszkodowani". Do 2018 r. będą bowiem musieli stosować podwójną ewidencję. Obok e-zwolnienia ta sama osoba będzie mogła dostarczyć klasyczne L-4. Dział kadr zatem będzie musiał kontrolować wpływ jednych i drugich. Na tym etapie nie wiadomo jednak, jak to będzie w praktyce. Trudno też przewidzieć, jakie druki, wirtualne czy tradycyjne, będą przeważać.

To nie wszystkie utrudnienia dla firm. Jeśli ktoś przyniesie klasyczne L-4, szef, który nie jest płatnikiem zasiłków, dalej będzie musiał je przesłać do ZUS z adnotacją, kiedy do niego dotarło (...)".

Źródło: Rzeczpospolita