Badanie, miało odpowiedzieć na pytanie o popularność e-faktur w Polsce oraz zidentyfikować główne bariery dla dalszego rozwoju elektronicznego fakturowania. O e-faktury zapytano reprezentatywną grupę Polaków w wieku powyżej 25 lat oraz przedstawicieli 300 firm prowadzących działalność w Polsce .
Polacy nie tylko w zdecydowanej większości słyszeli o e-fakturach, ale też coraz chętniej z nich korzystają. W porównaniu do wyników badania z roku 2013, odsetek osób korzystających z e faktur wzrósł z 37% do 64%. Jednocześnie coraz więcej Polaków rezygnuje z papierowych wydruków.
Wyzwaniem dla dalszego rozwoju e-faktur mogą okazać się silne uprzedzenia 1/3 Polaków, czyli wszystkich tych, którzy nadal nie korzystają z elektronicznych dokumentów.
Jak ocenia, Przemysław Pruszyński - doradca podatkowy i ekspert Lewiatana uprzedzenia te są oparte w dużej mierze na stereotypach i przyzwyczajeniach. Polacy obawiają się przejścia na e-faktury ze względu na bezpieczeństwo i trwałość dokumentu.

Z raportu wynika przede wszystkim konieczność prowadzenia działań edukacyjnych wśród przedstawicieli polskich firm. Firmy bardzo sceptycznie podchodzą do faktur elektronicznych - jedynie co dziesiąty przedsiębiorca wystawia takie faktury. Odbierających e-faktury zdaniem badanych jest więcej, bo około 30%. Co czwarta badana firma w ogóle nie ma do czynienia z fakturami elektronicznymi!