Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wskazuje że za klęski żywiołowe przyjęło się uważać ekstremalne zjawiska naturalne, które powodują ogromne szkody, w tym straty w gospodarce człowieka na wielką skalę. Zalicza się do nich m.in.: powodzie, susze, pożary, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanu, tsunami, huragany, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalne upały, mrozy, osuwiska ziemi oraz epidemie.

W ramach Światowego Dnia Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych propaguje się szereg działań, sprzyjających długofalowemu zwiększeniu bezpieczeństwa. Działania zapobiegawcze przede wszystkim ratują życie, co jest bezcenne, ale również są znacznie tańsze niż tzw. kultura reakcji - wskazuje GDOŚ.

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r. i jest obchodzony w drugą środę października.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska