– Druga edycja programu PolSEFF jest przygotowywana – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Michał Pankiewicz z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. – Przewidujemy, że zostanie ona uruchomiona w III kwartale tego roku. Program jest przygotowywany wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod względem rozmiaru jest podobny do pierwszej edycji PolSEFF-u.

W pierwszej edycji PolSEFF-u, która trwała przez 40 miesięcy od stycznia 2011 roku, bank pożyczył firmom 180 mln euro. Zrealizowano prawie 2 tysiące projektów. Jak podkreślają przedstawiciele banku, program udowodnił, że inwestycje w energooszczędność w polskim sektorze małych i średnich firm mogą być opłacalne. Zrealizowane projekty przyniosły w sumie 329 GWh oszczędności energii i zredukowały emisję dwutlenku węgla o ok. 100 tys. ton. Zaoszczędzona energia odzwierciedla średnie roczne zapotrzebowanie na energię około 44 tys. gospodarstw domowych w Polsce lub 350 tys. lodówek w klasie energetycznej A pracujących przez cały rok.
– Odpowiada to również emisji spalin, jaką generuje rocznie 50 tys. samochodów osobowych jeżdżących po polskich drogach [przy ich średnim przebiegu 15 tys. km – red.] – zauważa Pankiewicz. – Oszczędności energetyczne przekładają się na konkretne oszczędności kosztowe dla tych firm. Oznacza to od razu poprawę ich konkurencyjności  zarówno na rynku polskim, jak i na europejskim, gdyż wiele naszych małych i średnich firm to eksporterzy.
Firmy uczestniczące w programie otrzymują po finalizacji inwestycji premię inwestycyjną w wysokości 10 lub 15 proc. wartości kredytu lub leasingu. W sumie było to 18 mln euro.
– Było to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki były dostarczane przez EBOR za pośrednictwem polskich banków i firm leasingowych – wyjaśnia Pankiewicz.
W programie firmy mogą także liczyć na bezpłatne doradztwo ze strony inżynierów i analityków finansowych, m.in. w zakresie technicznej oceny projektów, przeprowadzenia audytu energetycznego w firmie czy analizy finansowej inwestycji i szacowania okresu zwrotu z inwestycji.
Program PolSEFF powstał z inicjatywy EBOiR i skierowany jest do małych i średnich firm. Jego celem jest rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost stosowania technologii energooszczędnych i źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP. To element realizacji unijnej strategii redukcji użycia energii pierwotnej o 20 procent do 2020 r.
Realizowany w naszym kraju program PolSEFF różni się od programów finansowania zrównoważonej energii, które EBOiR realizuje w innych krajach (m.in. w Bułgarii, Słowacji, Rosji, Mołdawii, Turcji oraz na Ukrainie). W odróżnieniu od nich pozwala na finansowanie inwestycji poprzez leasing. Atutem jest także Lista Zakwalifikowanych Urządzeń i Materiałów, która skraca czas kwalifikowania inwestycji do programu.