Jeżeli zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (samodzielnie) musisz dokonać jej rejestracji. Zasadniczo powinieneś w tym celu udać się do urzędu gminy, urzędu skarbowego i ZUS. Chyba nikt z nas nie przepada za wizytami w takich miejscach (bez względu na to jak mili są urzędnicy). Okazuje się, że jest możliwym ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie odwiedzin w takich urzędach.

Otóż, jako przedsiębiorca działający jednoosobowo w pierwszej kolejności zarejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To oznacza konieczność złożenia wniosku CEIDG-1. Za taki wniosek nic nie płacisz, ale zasadniczo powinieneś złożyć go osobiście w urzędzie gminy. Jest jednak na to sposób.

Do wyboru masz dwie metody: elektroniczną i prawie elektroniczną.
Rozpocznijmy od tej drugiej.
W takim przypadku powinieneś skorzystać ze strony www.firma.gov.pl i zmieszczonego na niej formularza lub kreatora (ten ma podpowiedzi). Wypełniasz wniosek lub uzupełniasz go danymi z pliku XML (jeżeli wcześniej go sporządziłeś). Kompletny wniosek otrzymuje kod. Po takim złożeniu wniosku, w terminie siedmiu dni, musisz udać się do jakiegokolwiek urzędu gminy, w który posługując się kodem dokończysz rejestrację – w szczególności odręcznie podpiszesz wniosek. Jesteś zarejesrtowanym przedsiębiorcą!
Jest też metoda w całości elektroniczna.
Jednak w takim przypadku musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym (w tym przypadku musisz kupić taką usługę od jednej z firm/podmiotów, które świadczą usługi certyfikacji) lub założyć – nieodpłatnie – profil zaufany na platformie ePUAP. To oznacza jednak konieczność odwiedzenia jednego z punktów potwierdzających profil zaufany. W przypadku bowiem, gdy korzystasz z profilu zaufanego zakładasz konto na stronie www.epuap.gov.pl a następnie złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego potwierdzasz go w ciągu 14 dni właśnie w jednym z punktów potwierdzających profil zaufany (konto takie będzie ci służyło do kontaktów z administracją).
Jeżeli już zdecydowałeś o sposobie podpisywania elektronicznego wniosku zakładasz konto na stronie www.ceidg.gov.pl albo firma.gov.pl (pod dwoma adresami jest ten sam serwis) i po otrzymaniu maila potwierdzającego aktywujesz konto.
Następnie wypełniasz formularz rejestracyjny CEIDG-1 korzystając z elektronicznego formularza lub kreatora zawierającego podpowiedzi.
UWAGA!
Schemat elektronicznego wzoru wniosku jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).
Ważnym jest to, że obecnie wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) stanowi także:
• wniosek o nadanie numeru REGON,
• zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania),
• zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.
Czyli mogłoby się wydawać, że składając go kończysz swoją przygodę pod tytułem: rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Nie zawsze jednak tak jest.
Otóż, jeżeli chcesz albo musisz być czynnym podatnikiem VAT (czyli wystawiać faktury z polskim VAT a przy zakupach odliczać podatek naliczony) musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Mam tutaj dla ciebie dwie wiadomości: dobrą i ... tą drugą.
Dobra: do wniosku o wpis do CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (formularz VAT-R) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (170 zł), ale... i to ta druga wiadomość: tylko w przypadku gdy dysponujesz podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (czyli tego, który możesz zakupić odpłatnie – kupujesz na określony czas). Oczywiście gdybyś nie skorzystał z takiej możliwości musisz pofatygować się osobiście do urzędu.
Pamiętaj!
rejestrację na potrzeby VAT musisz dokonać przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług – przy opcji elektronicznej to jest moment wysłania wniosku.
Jeżeli chodzi o ubezpieczenia (ZUS) to niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1 musisz jeszcze zgłosić osoby ubezpieczone (czyli siebie i ewentualnie swoich pracowników) do ZUS - do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie CEIDG-1 ZUS z urzędu sporządza dokumenty ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ale już ubezpieczonych zgłaszasz sam. W tym celu składasz zgłoszenie posługując się formularzami ZUS ZUA albo ZUS ZZA. Zgłoszenie takie może być złożone elektronicznie, ale tutaj musisz posłużyć się podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
Pamiętaj!
jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do złożenia dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.
W ramach tego kroku warto zwrócić uwagę na to, że:
– we wniosku o rejestrację musisz podać symbol PKD swojej działalności: warto w tym celu posłużyć się wyszukiwarką kodów dostępną na stronie EUGO. Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności na stornie GUS skorzystać z (www.stat.gov.pl) lub na stronie www.eu-gp.gov.pl.;
– nazwą twojej działalności jest twoje imię i nazwisko, tylko dodatkowo możesz uzupełnić ją o inne określenie (nie powinno ono wprowadzać w błąd, sprawdź czy nie korzystasz z nazwy chronionej prawnie etc.);
– składając wniosek o (pierwszy) wpis do CEIDG dokonujesz wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wskazujesz formę obliczania zaliczki (miesiąc/kwartał, metoda uproszczona) ale w przypadku wyboru karty podatkowej do wniosku dołącz zgłoszenie PIT-16;
– od 1 stycznia 2012 r. we wniosku o wpis do CEIDG możesz też wskazać dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia twoich spraw; dzięki temu w zakresie wskazanym we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, nie będziesz musiał udzielać takiemu pełnomocnikowi odrębnego pełnomocnictwa (w reprezentacji wobec organów administracji publicznej) – to uchroni cię przed obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej, gdy ów pełnomocnik będzie cię reprezentował przed organami administracji.
UWAGA!
umocowanie takie nie jest skuteczne w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.
– obecnie nie istnieje już obowiązek informowania okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności przez pracodawcę oraz o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności – w konsekwencji tego nie działa już system elektronicznych zgłoszeń pracodawców do Państwowej Inspekcji Pracy.