Dyrektywa IED powstała w wyniku przekształcenia i połączenia w jedną całość 5 innych dyrektyw i weszła w życie 7 stycznia 2014. Nowe regulacje dotyczą ograniczania tzw. emisji przemysłowych i zgodnie z prawem wspólnotowym, wprowadzają zaostrzone rygory, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016.

Ze względu na nowe wymagania, które dyrektywa IED stawia przed sektorem, Zespół Western Energy Consulting postanowił zorganizować International IED Congress, który odbędzie się 20 listopada 2014 w Warszawie, w hotelu Marriott.


W programie m.in.:
•Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska
•Derogacje czasowe dla złagodzenia dyrektywy (np. dla ciepłowników)
•Konkluzje BAT i BRIEF
•Najlepsze dostępne technologie
•Doświadczenia polskie i zagraniczne
•Przykłady najlepszych wdrożeń
Zaangażowanie w International IED Congress potwierdzili:
•Mecenas Joanna Czyż- Zielińska
•Robert Adamczyk, Senior Advisor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
•Dr inż. Włodzimierz Sokół, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania, Główny Instytut Górnictwa
•Wiesław Jamiołkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGNIG Termika
•Konrad Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu, MPEC Olsztyn
•Agata Staniewska, Konfederacja Lewiatan

Wszystkie pozostałe szczegóły dostępne są na stronie organizatora: http://event.westernenergyconsulting.com/IED/index.php

S erwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął patronat medialny nad International IED Congress.