Dworzec Wrocław Główny otwarty

1 czerwca br. Dworzec Wrocław Główny został otwarty dla podróżnych. Obiekt w ciągu dwóch lat przeszedł generalną modernizację, dzięki czemu stał się połączeniem historycznej bryły z nowoczesnymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku.

Wrocławski dworzec został zmodernizowany dzięki projektowi POIiŚ "Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej". Jego koszt całkowity wyniósł 361,60 mln zł, a unijne dofinansowanie 180,69 mln zł. Projekt został zrealizowany w ramach działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Prace budowlane na dworcu rozpoczęły się w kwietniu 2010 roku. Modernizacja objęła także plac przed dworcem. Po obu stronach wejścia głównego, od strony ulicy Piłsudskiego, odtworzono historyczne tarasy. Przed każdym z nich postawiono dworcowe fontanny.

Źródło: www.transport.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.