Dorota Niedziela jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. To posłanka na Sejm VII kadencji oraz członek Komisji Ochrony Środowiska, uczestnik ONZ-towskich konferencji dotyczących polityki klimatycznej i członek zarządu Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej oraz sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii.

Katarzyna Kępka jest doktorem prawa, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorką publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska. Dotychczas wykonywała zawód adwokata i wykładowcy akademickiego.

www.mos.gov.pl