Dnia 20 października br. w Warszawie zainaugurowano cykl konferencji bhp dla właścicieli i prezesów firm podwykonawczych, współpracujących z budowlaną spółką Skanska S.A. Celem projektu jest zaangażowanie firm podwykonawczych w poprawę bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła główna inspektor pracy – Anna Tomczyk.
Warszawska konferencja była pierwszą z cyklu 11 tego typu spotkań zaplanowanych jeszcze tej jesieni w różnych miastach kraju. Wzięli w niej udział prezesi największych firm budowlanych w Polsce – sygnatariusze podpisanej w sierpniu 2010 r. pod auspicjami PIP „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie" oraz szefowie i właściciele firm podwykonawczych współpracujących z budowlanymi potentatami. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu działań prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie oraz omówieniu wybranych aspektów współpracy generalnych wykonawców z podwykonawcami.
Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WKP
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 26 października 2011 r.

Data publikacji: 26 października 2011 r.