Na sześć dróg gmina Baranowo uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 381 tys. zł. Oprócz remontu dróg, w ramach inwestycji wybudowano 554 m chodnika z kostki brukowej. Powstały poprawiające bezpieczeństwo przejścia dla pieszych oraz zamontowano znaki drogowe. Wykonano również wjazdy do posesji oraz barierki ochronne. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008 – 2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Podczas trzech edycji programu w województwie mazowieckim wybudowano/zmodernizowano 782 km dróg - 368 km w gminach oraz 414 km w powiatach. Na 231 inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (90 powiatowych i 141 gminnych) wojewoda przekazał 240 mln zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl