Inwestycja obejmie swym zasięgiem około kilometrowy odcinek od ulicy Partyzantów w Pruszkowie do ulicy Bohaterów Warszawy. Zlikwidowane zostanie zawężenie jezdni między skrzyżowaniami Al. Jerozolimskich z ul. Bohaterów Warszawy i z ul. Partyzantów. Ponadto rozbudowane zostaną skrzyżowania z ulicami: Bohaterów Warszawy i Bolesława Prusa. Powstaną także chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, kanalizacja deszczowa, a także sygnalizacja świetlna na wszystkich przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniu z ul. Zacisze. Droga wojewódzka nr 719 o całkowitej długości 68 km (Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion) jest istotnym elementem okołowarszawskiego węzła komunikacyjnego. Jej rozbudowa na pruszkowskim odcinku podniesie bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Źródło: www.mazowieckie.pl