„Liczę, że nasza debata na temat dobrych praktyk służących rozwojowi zielonej gospodarki zaowocuje rozwiązaniami, które zostaną przyjęte na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju - Rio+20 w 2012 roku - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec na otwarciu międzynarodowej konferencji „Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20”. Spotkanie odbyło się w dniach 11 i 12 października 2011 w Warszawie.

Idea zielonej gospodarki zakłada utrzymanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko i zdrowie człowieka.

Tak rozumiany zrównoważony rozwój gospodarczy będzie jednym z głównych tematów przyszłorocznej konferencji NZ Rio+20. „Chcielibyśmy, żeby w jej efekcie powstała mapa drogowa gospodarki niskoemisyjnej, szczególnie takich sektorów jak: produkcja, transport, turystyka i rozwój miast, a także gospodarka odpadami, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe” – powiedział wiceminister Korolec. Jak wyjaśnił, mapa drogowa wskazywałaby, jakie działania trzeba podjąć dla zrównoważonego rozwoju wskazanych sektorów. Podkreślił, że niezbędne dla jej przygotowania jest poparcie polityczne, odpowiednie zabezpieczenie instytucjonalne i finansowe. Dodał, że czas i sposób transformacji gospodarek będą kształtowane indywidualnie przez poszczególne państwa.

Uczestnikami międzynarodowej debaty byli m.in. minister środowiska Andrzej Kraszewski, podsekretarz generalny ds. ekonomicznych i społecznych ONZ Sha Zukang oraz dyrektor generalny ds. środowiska Komisji Europejskiej Karl Falkenberg.

Źródło: www.mg.gov.pl