Dom Kultury Recyklingu już w Gdańsku

Od 27 lipca do 18 sierpnia trwać będzie Jarmark św. Dominika. To najstarsza, najsłynniejsza i największa w Polsce impreza plenerowa o charakterze handlowo-rozrywkowym . Jak co roku na gdańskich ulicach będzie głośno i gwarno. Tysiące imprez, wydarzeń kulturalnych, stoisk handlowych. Spośród tylu atrakcji warto jednej z nich – poświęconej ochronie środowiska – przyjrzeć się dokładniej.

Dom Kultury Recyklingu to unikatowe miejsce popularyzacji idei recyklingu i upcyklingu w kontekście codziennego życia, propagowania właściwego postępowania z odpadami i zrozumienia potrzeby minimalizowania powstawania odpadów.

Z przedmiotów pochodzących z recyklingu, upcyklingu oraz odpadów powtórnie wykorzystanych i zaadoptowanych do codziennego użytku wykreowana zostanie przestrzeń do zabaw edukacyjnych i animacji. „Uzmysłowimy jak ważna w codziennym życiu jest segregacja. Stworzymy przekaz: Nie śmieć. Segreguj. Minimalizuj powstawanie odpadów. Wykorzystaj powtórnie. Kupuj świadomie. Pokażemy jak łatwo to robić” – mówi pomysłodawczyni projektu Agnieszka Orłowska.

Dom Kultury Recyklingu znajduje przy ul. Straganiarskiej 24-27 i 43-46. Po jednej stronie ulicy stanęła wystawa, odbywają się dyskusje, po drugiej organizowane są warsztaty.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.wfosigw.gda.pl, stan z dnia 29 lipca 2013 r.

Data publikacji: 30 lipca 2013 r.