Podpisane w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim umowy są wynikiem rozpoczęcia II etapu programu, który realizowany jest pod hasłem „Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój”. W 2012 r. na inwestycje drogowe w regionie w ramach programu przekazane zostanie ponad 8,5 mln zł. Natomiast na lata 2013-2015 zaplanowano kolejne środki w wysokości blisko 130 mln zł. Obecnie gmina, powiat lub miasto na prawach powiatu może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, w latach kolejnych powiaty będą miały możliwość zrealizowania dwóch inwestycji.

Źródło: www.wojewodalubuski.pl