Kto może ubiegać się o finansowanie?

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich firm. Jednym z warunków jest wpisanie się przedsiębiorstwa w program promocji ogólnej objętej dofinansowaniem, które związane są z uczestnictwem w targach Hannover Messe 2017 r. bądź Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r. Celem jest wzrost rozpoznawalności polskich producentów. Projekt realizowany jest  w ramach wsparcia w promocji marek produktowych – Go to Brand. Na realizację projektów PARP przeznaczył łącznie 50.000.000, w tym 5.000.000 dla firm zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Dofinansowanie może wynosić od 50% do 85%
 
Targi Hannover Messe
Targi odbywać się będą w dniach 24 - 28 kwietnia. Program przewiduje pokrycie części kosztów działań promocyjnych (wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 150.000). Działaniami do których zobowiązani będą przedsiębiorcy jako wystawcy jest stworzenie własnego stoiska(z elementami dekoracyjnymi Marki Polskiej Gospodarki) oraz rejestracja w Portalu Promocji Eksportu. Przedsiębiorcy biorący udział w targach mogą liczyć także na dofinansowanie nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki; przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych; przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy; a także produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.
Międzynarodowa Wystawa Expo w Astanie
Targi zaplanowane są w dniach 12 stycznia 2017 r. – 31 grudnia. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku targów w Hanoverze przedsiębiorca również może liczyć na pokrycie części kosztów kwalifikowanych (koszty nie mogą przekroczyć 300.000). Przedsiębiorca biorący udział w targach jest zobowiązany do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch targach jako wystawca (przy czym przynajmniej jedno z tych działań powinno stanowić imprezę targową, na której zostanie zorganizowane narodowe stoisko promocyjno-informacyjne), przedsiębiorca może to zrobić na konferencjach w następujących terminach:
- czerwiec 2017 r. - Mining Week, Karaganda, Kazachstan,
- wrzesień 2017 r. - Mining World Central Asia Exhibition/Kazcomak/Metaltech, Ałmaty, Kazachstan,
- 5-8 września 2017 r. - Kazbuild/Aqua Therm, Ałmaty, Kazachstan,
- październik 2017 r. POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN, Ałmaty, Kazachstan,
Przedsiębiorca może wziąć udział również w szeregu innych konferencji organizowanych w ramach targów w Kazachstanie. Regulamin programu przewiduje także obowiązek rejestracji przedsiębiorcy w Portalu Promocji Eksportu, a dodatkowo na stronie Expo. Przedsiębiorca musi zakupić również jedną usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachstański.
 
Co może zostać dofinansowane?
Przedsiębiorca może liczyć w zakresie pomocy publicznej na dofinansowanie: kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach lub danej wystawie, w tym kosztów zakupu elementów zabudowy stoiska wystawowego. W zakresie pomocy de mimis koszty kwalifikowe to m.in. usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; a także szereg kosztów związanych z podróżą, w tym koszty noclegów i przejazdów. Firmy mogą liczyć także na pomoc finansową w działaniach związanych z reklamą swoich produktów.
 
Jak wziąć udział w konkursie?
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków do dnia 13 lutego do godziny 16:00. Zasady przeprowadzania konkursu, kryteria wyboru a także programy promocji targów oraz regulamin znajdują się na stronie poir.parp.gov.pl.