- w ramach opracowywania MasterPlanów nie zostały ocenione ze względu na brak dokumentacji, a stosowne informacje obecnie są już dostępne.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2014 r., poprzez wypełnienie formularza online, dostępnego na stronie: www.masterplany.mottmac.pl/kontakt/formularz-inwestycji

(www.kzgw.gov.pl)