Rząd przyjął dokument określający cele i kierunki wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. W opinii rządu, w najbliższych dziesięciu latach należy zwiększyć liczbę lokali socjalnych, mieszkań chronionych i na wynajem.
Lokale socjalne mają powstać poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację istniejących już budynków. System realizacji budownictwa mieszkaniowego pod wynajem z docelowym przeniesieniem własności na najemcę określić ma projekt ustawy, który jest przygotowywany. Rząd chce tez wspierać tworzenie tzw. mieszkań chronionych, będących formą pomocy m.in. dla ludzi niepełnosprawnych, którzy mogą w nich mieszkać samodzielnie pod opieką specjalistów. Dokument zakłada ponadto docelowe wygaszanie programu „Rodzina na swoim" oraz likwidację, do końca 2013 r., systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 30 listopada 2010 r.
Data publikacji: 1 grudnia 2010 r.