Niewątpliwą zaletą tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Wpływa to zdecydowanie na sprawne zarządzanie firmą. Przy spółkach, proces decyzyjny z oczywistych względów jest najczęściej grupowy, kolegialny.


Niestety forma ta sprawdza się przy stosunkowo niewielkim rozmiarze działalności. Przede wszystkim powinny wybierać ją osoby świadczące usługi lub zamierzające prowadzić działalność handlową o niewielkim rozmiarze. Istotnym mankamentem będzie tu również konieczność ponoszenia odpowiedzialności całym swoim majątkiem.