Deregulacja zawodów od stycznia 2014

13 września br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt tzw. ustawy deregulacyjnej. 25 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulacyjnej. Najprawdopodobniej zmiany prawne w zakresie wykonywania zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego zaczną obowiązywać 1 stycznia 2014 r.

Rząd przyjął projekt noweli deregulacyjnej, czyli pakiet zmian ustawowych, które mają otworzyć dostęp do zawodów regulowanych. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedź przeprowadzenia deregulacji ogłoszoną przez premiera w listopadowym exposé, która ma skutkować zmniejszeniem liczby takich zawodów i zwiększeniem dostępu do nich. Wśród zawodów przeznaczonych do pierwszej transzy deregulacji (50 zawodów) widnieje, oprócz zawodów zarządcy nieruchomościami oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami także zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.ign.org.pl, stan z dnia 1 października 2012 r.

Data publikacji: 1 października 2012 r.