Przedstawiono pierwsze 49 zawodów, których wykonywanie wymaga ukończenia szkoleń i zdania egzaminów państwowych. Trzy z nich związane są z geodezją i kartografią:
- geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych,
- geodeta w zakresie redakcji map,
- geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.

Do tej pory, aby uzyskać uprawnienia konieczne było odbycie trzy- lub sześcioletniej praktyki (osoba z wykształceniem geodezyjnym wyższym lub średnim) i zdanie egzaminu. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie do uzyskania uprawnień będzie wystarczyło uzyskanie wpisu do centralnego rejestru osób z uprawnieniami, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru nadal będzie posiadanie wykształcenia geodezyjnego. Osoba taka będzie musiała posiadać zdolność do czynności prawnych i nie może być karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

Źródło: www.gugik.gov.pl