Do Sejmu wpłynęły projekty: trzy poselskie i jeden rządowy nowelizujące ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Posłowie chcą skrócić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i tym samym usprawnić procesy inwestycyjne.

Uzyskanie takiej decyzji wymagane jest m.in. przed przystąpieniem do realizacji takich inwestycji jak: elektrownie jądrowe, autostrady, niektóre lotniska czy też linie kolejowe, a więc przedsięwzięć o potencjalnie dużym zagrożeniu dla środowiska. Postępowanie w takich przypadkach wszczyna podmiot realizujący przedsięwzięcia – tłumaczą eksperci. Dziś postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach często prowadzone jest przewlekle. Wpływa to na wydłużanie procesu inwestycyjnego, zniechęca inwestorów oraz przynosi negatywne skutki społeczne. W projektach poselskich zaproponowano skrócenie z 60 do 30 dni terminu, w jakim powinny zostać dokonane uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, które są niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Właściwy organ będzie miał 30 dni od dnia otrzymania wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Również 30 dni od dnia otrzymania odwołania ma trwać rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku skargi do sądu administracyjnego termin ten wyniesie trzy miesiące. Rządowa propozycja przewiduje, że przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000, wymagają przeprowadzenia oceny. W ramach oceny muszą zostać uwzględnione takie czynniki jak środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność kopalin, sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko inwestycji oraz zakres monitoringu przedsięwzięcia. Zgodnie z nowymi przepisami, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana przed wydaniem pozwolenia na budowę czy decyzji o lokalizacji autostrady, drogi publicznej, linii kolejowej. Oznacza to, że wykonawca starający się o zezwolenie na inwestycję będzie musiał spełnić wszystkie niezbędne wymagania przy zarówno wydawaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jak i decyzji końcowej.

źródło: Gazeta Prawna, 24 lipca 2008 r.