Pierwszy dzień Seminarium odbędzie się w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance. Po części wykładowej zaplanowano spotkanie networkingowe. Drugiego dnia Organizatorzy wraz z firmą PGNiG Termika zapraszają do zwiedzenia Elektrociepłowni Siekierki, która jest największym polskim zakładem kogeneracyjnym i drugą co do wielkości elektrociepłownią w Europie.

Zdaniem wielu ekspertów, kogeneracja jest jednym z najefektywniejszych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Jest średnio o około 10% bardziej wydajna niż wytwarzanie energii i ciepła w systemach rozdzielonych. Wsparcie dla kogeneracji to jedno z kluczowych narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej.


Wysokosprawna kogeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz do rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto układy kogeneracyjne warto stosować wszędzie tam gdzie występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną, pamiętając że nadwyżkę wytworzonej energii można sprzedać do sieci.


7 kwietnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która wznawia do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 15 kwietnia 2014 r. i weszła w życie 30 kwietnia 2014 r. System wsparcia zakłada, że przedsiębiorstwa obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (pewnej części) energii z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty można kupić od wytwórców lub na rynku, a jeżeli dana firma nie może wykazać posiadania odpowiedniej liczby świadectw pochodzenia, płaci tzw. opłatę zastępczą.


Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wszystkich rodzajów kogeneracji: biomasowej, węglowej, gazowej, biogazowej oraz odpadowej. Zaangażowani w wydarzenie eksperci wskażą, które inwestycje ich zdaniem okażą się najtrafniejszym wyborem w danych regionach oraz omówią problemy związane z legislacją, przetargami i ryzykiem inwestycyjnym, a także omówią dobrze prosperujące instalacje.


Seminarium skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli:
•elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz przemysłowych odbiorców energii
•przedsiębiorstwa rozważające budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
•potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
•firm doradczych i inżynieryjnych
•przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
•banków finansujących inwestycje energetyczne
•kancelarii prawnych
•rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

Więcej informacji o Seminarium pod nr telefonu 22 82 77 123 lub na stronie:
cbepolska.pl/pl/ii-seminarium-czynniki-rozwoju-inwestycji-kogeneracyjnych.html